Nouvèl FOKAL

mercredi 16 juin 2010

Nouvèl Fokal


Brèves

Konferans anyèl asosyasyon bibliyotèk amerikèn

Jedi 24 jen 2010 pou rive 29 jen, nan vil Washington DC, kapital peyi Etazini ap genyen konferans anyèl asosyasyon bibliyotèk amerikèn (ALA), yon asosyasyon ki kreye depi lane 1876. Fokal manm asosyasyon sa. Jodia misyon asosyason sa a fè pwomosyon travay bibliyotèk yo nan kad sèvis piblik, fomasyon, aksè ki mwen chè ak bay enfomasyon kalite. (kontinye)Martissant : prémisses d'un plan d'aménagement urbain
Dans le cadre de la création du parc de Martissant entamée en 2008, la Fokal réalise un travail de fond afin de mieux connaître la zone, ses ressources, ses problèmes et dégager des pistes de solutions en coordination avec les autorités et les autres acteurs présents. La zone concernée s’étend de la crête du morne l’Hôpital jusqu’au bord de mer sur une largeur d’environ 3 km, soient plus de 550 hectares au total. Le territoire regroupe un grand nombre des problématiques qui se posent dans toutes les villes haïtiennes, comme la gestion des bassins versants, des risques et désastres, des ravines, la question du foncier et de l’habitat, ou encore la création ou le renforcement de services de base (ramassage des déchets, eau, électricité, espaces publics…) dans des quartiers récents non planifiés. (lire la suite)Sibèkafe : yon ti kanpe pou nou vin pi fo

Tankou bibliyotèk la, sibèkafe fokal la pa resevwa moun depi 12 janvye 2010 akòz de travay reparasyon ki pou fèt nan batiman a. Men travay la ap kontinye pou sèvis lap ofri yo kapab pi bon. Reskonsab yo ap gade kijan yo ta kapab pèmèt moun yo travay sou odinatè ki pi rapid ak oganise fomasyon pou manb li yo kapab itilize sèvis lap ofri yo pi byen. (kontinye)BélO : “Rozo”, nouvèl albumFokal  kore pwodiksyon dènye album atis BelO k’ap anrejistre e ki pral rele “Rozo”. Pi fò nan chante ki sou album nan, atis la te ekri yo anvan 12 janvye a rive. Y ap pale de rekonsilyasyon, mete tèt ansanm. De lanmou tou, jan BélO konn fè l. Gen kèk chante BélO te ekri apre tranbleman tè a ki pale de renouvo kiltirel ak fòs ayisyen ak ayisyèn yo bezwen pou rekomanse lavi pa yo. “Le Roi”, “Pitit deyò” ak “Dadou” se kèk nan tit oditè ak oditris yo ap kapab tande. Nouvèl album sa a ap fè nou sonje ke Ayiti se “Rozo” li ye : li pliye men li pap kase. (kontinye)

Focus

Bibliothèques : Clôture des formations à distance en Guadeloupe

Dans le cadre des programmes de formation continue à l'intention des éditeurs, libraires, journalistes, bibliothécaires, documentalistes et magasiniers, l'Association des bibliothécaires francais (ABF-Chapitre Antilles-Guyane) a cloturé en Guadeloupe une nouvelle session de formation à distance dont a pu bénéficier un groupe de 7 animateurs de bibliothèques venus d'Haiti. Cinq travailleurs de la Bibliothèque nationale d'Haïti (BNH) et deux animateurs de la Bibliothèque Monique Calixte (BMC) de la Fondation Connaissance et Liberté, James Vangelis et Vanessa Casseus, ont suivi cette formation à distance depuis novembre 2009. (lire la suite)


Epinglés